Är du elev på N3 i något instrument och/eller sång? Sök N3-stipendiet

Tryck här för att öppna ansökan: Ansökan till N3-stipendiet 2019
Fyll i digitalt, skriv ut och skriv under!
Ansökan skall lämnas in och vara oss tillhanda senast fredag 8/3 kl 21.00.

  • Sökande skall vara N3- elev i det ämne ansökan avser.
  • Det är tillåtet att komplettera med ämnen som sökande inte får undervisning i på N3.
  • Sökande kommer i första hand bedömas på de ämnen sökande undervisas i, på N3.
  • Hela sökningsprogrammets längd får vara högst 10 minuter. Juryn har rätt att bryta.
  • Varje sökande får ca. 60 minuters rep-tid med komp inför sökningen.
   (piano, gitarr eller komp-grupp).
  • Ansökan skall innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett, berättelse om sökande (bakgrund, konstnärliga mål, disponering av ev. vinstsumma) och samtliga kompnoter.
  • Ansökan skall fyllas i av pedagog och elev och den skall skrivas under av båda, samt av vårdnadshavare om sökande är under 18 år.
  • Det är elevs och pedagogs gemensamma ansvar att se till att ansökan är fullständig och inlämnad i tid. För sent inkommen ansökan beaktas ej.
  • Blir antalet sökande stort, kommer en föruttagning ske tisdag 2 april 2019.
   Sökande gör då ett kortare uppspel för jury bestående av pedagoger på N3.
   Vid föruttagningen spelar/sjunger den sökande helt utan komp.
  • På sökningsdagen, 25 maj 2019, kommer sökande först att spela hela programmet inför jury. Juryn tar sedan ut fem finalister som framför sina program på en offentlig konsert. Därefter utser juryn en vinnare som erhåller 10.000 kronor.
  • Juryns bedömningsgrunder: Konstnärligt uttryck och mognad, kommunikation, scenisk gestaltning och teknisk förmåga.
   Juryns beslut kan inte överklagas.