Enligt beslut i Kommunfullmäktige inför N3 höjda taxor på lokalhyror från 1 augusti.

Alla taxorna finns att se här N3 Taxor och avgifter fr.o.m. 1 augusti 2019.

Kursavgifter och instrumenthyra påverkas inte av de nya taxorna.