Bild och Form 9-12 år

Tillsammans utforskar vi teckning, måleri, skulptur och keramik i två terminer (höst/vår)
Vi besöker konsthallen minst 1 gång/termin och fördjupar oss i aktuell utställning.
Kursen avslutas med en gemensam vernissage på våren.

Kursstart: Hösttermin

Kallelse med dag/tid skickas ut innan terminsstart till de som erbjuds plats.

Pedagoger: Marie-Louice Zainali 070-1642210, Maria Q Brising 070-1642252

  

Bild och Form 13-25 år

Onsdagar 16:45-18:30

Period: april - juli  (2019)
10 tillfällen

Vi utgår från eget skapande, men det finns även utrymme till att prova på inom teckning, måleri, skulptur och keramik.

Pedagog: Maria Q Brising 070-1642252