Bild och Form 1
7-8 år

Under lekfulla former undersöker vi vad ämnet Bild och Form kan innehålla.
I en termin ges möjlighet att prova på olika tekniker, t ex måleri, keramik, skulptur, masktillverkning mm. Kursen avslutas med en gemensam utställning här på N3.
Tänk på att ha oömma kläder.

Kurslängd: 1 termin
Kursdag/tid: Måndagar 17:00-18:00
Antal platser: 10
Pedagog: Marie-Louice Zainali 070-1642210

För information om aktuell kursstart, klicka på Webbanmälan

Bild och Form 2
9-12 år

Tillsammans utforskar vi teckning, måleri, skulptur och keramik i två terminer (höst/vår)
Vi besöker konsthallen minst 1 gång/termin och fördjupar oss i aktuell utställning.
Kursen avslutas med en gemensam utställning på våren.

Kurslängd: 2 terminer
Kursdag/tid: Torsdagar 16:30-18:00
Antal platser: 16
Pedagoger: Marie-Louice Zainali 070-1642210, Maria Q Brising 070-1642252

För information om aktuell kursstart, klicka på Webbanmälan

Bild och Form 3
13-25 år

Denna kurs är en fördjupningskurs där vi utgår främst från eget skapande. En gång per år har vi gemensam utställning. Det är viktigt att du kan jobba självständigt. Kontakta ansvarig pedagog innan du anmäler dig.

Kurslängd: 10 tillfällen/period
Kursdag/tid: Onsdagar 16:45-18:30
Antal platser: 8
Pedagog: Maria Q Brising 070-1642252

För information om aktuell kursstart, klicka på Webbanmälan