Teater som scenkonst
Teater är en mångtusenårig konstart som utvecklats runt om på hela vår jord. Teater är att gestalta och berätta en historia. I Sverige produceras många sorters teater för barn och unga. Allt från mim och dockteater till forumspel och musikteater. Mycket av den nya teatern för barn och unga är blandformer mellan olika scenkonster. Det kan vara blandarter mellan dans och teater, rörlig bild och teater, skulptur och teater! I Kulturbyråns utbud finns alla sorter! Den framförs alltid av professionella konstutövare inom sin genre. Kulturbyrån köper scenkonst främst genom det utbud som sammanställs av våra regionala teaterkonsulenter. Använd teaterbesöket för att: – lära dig mer om teater som konstform, – tycka till om teater, – underlag för diskussioner i olika temaarbeten, – inspirera till eget skapande m.m. I teatern möts levande aktörer med levande publik – tillsammans skapar man upplevelsen. Kulturbyrån hjälper gärna till med idéer om kringarbete och litteratur som kan kopplas till föreställningarna. Vill ni lära er mer om teaterkonsten – hör av er om detta! Alla Kulturombud har även fått handledningen ”Att öppna nya världar” som kan användas när ni ska gå på teater!

Teater & Drama
För att sätta sig in i situationer , platser eller t.o.m. andra människor kan man använda gestaltning och drama som verktyg i mindre och större grupper. Pedagogiskt drama är processinriktat och kan användas för att t.ex. stärka gruppkänsla . Tillsammans med kulturpedagoger kan ni skräddarsy ert program för historiska eller samhällsveteskapliga teman. Tillsammans kan vi utveckla egna gestaltningsmodeller för just ert arbete. Ni använder teatern som form för en t.ex. redovisning av nya kunskaper. Här är arbetssättet mer produktionsinriktat. Vid teaterproduktioner finns det en plats för alla! Man kan arbeta med manus, scenografi, marknadsföring, dokumentation, ljud- & ljusteknik, kostym, smink, puklikvärd m.m. Naturligtvis kan man blandad dessa båda – vilket ofta blir bäst!