Varför finns det musik?
Svaren är nog lika många som de som svarar på frågan. Vi kan nog enas om att det är bra att det finns musik. Alla har säkert en relation till musik – på ett eller annat vis! Men vilken relation har vi? Och har vi verkligen fått reda på all musik som finns? Kanske har jag inte hittat just min musik ännu? Bara för att den inte spelas på P3 eller RIXfm. Har man verkligen rätt till sin musik? Och hur i så fall?!

Levande musik
Kulturbyråns ambition är att låta Trollhättans barn och unga få möjlighet att möta levande professionella musiker som spelar levande musik av många olika slag. Ständigt söker vi efter ett utbud som kan ge upplevelser vi till vardags inte möter. En trubadur på mattelektionen, en klassisk konsert med stor orkester, ett jazzäventyr bland kända barnvisor, en saga berättad av en blåskvintett! Det finns ingen åldersgräns på musik – det finns bara mer eller mindre öppna öron. Och ibland tycker musikgrupperna att de gör ett program som passar bättre för en viss åldersgrupp. Då litar vi på deras omdöme. Därför finns det ett utbud för olika åldersgrupper i Kulturbyråns musikutbud.

Att delta & skapa själv
Kan man göra musik utan att spela ett instrument? Ja, tillsamman med andra kan man alltid det. Även om du inte läser noter eller kan spela gitarr, kan du sjunga med i allsången eller klappa händerna. Oftast kan du trycka på tangenterna på ett piano eller knäppa på strängarna på en gitarr. Lyssna på tonerna – och du har skapat musik! Grunderna för musikförståelse får barnen i förskolan och i grundskolans musiktimmar. Kulturbyrån kan komplettera den vardagliga musikverksamheten med extra stöd i det skapande arbetet. Kanske i ett större tema kring tonsättning av egna dikter, filmmusik till filmen man spelat in, att få ihop en stenåldersmusikal… Kanske behöver man bara en extra lite puff för att våga sätta igång med sitt musikarbete på förskolan. Att ta avstamp i barnens egna musikerfarenheter hjälper till på vägen för nya musikaliska upptäckter! Och kanske t.o.m. spela in en egen Cd-skiva!

Längtar du efter att kunna spela ett instrument, eller sjunga bättre än du redan gör?


 

 

Även om du inte går i en ordinarie Kulturskolekurs och betalar en terminsavgift så erbjuder N3 med jämna mellanrum både workshops, föreläsningar och kortkurser som ofta är kostnadsfria. Dessa arrangeras baserat på efterfrågan. Ibland i samverkan med andra aktörer så som studieförbund mm.

Om du är sugen på att arrangera något som du tror skulle vara kul och stimulerande för Trollhättans ungdomar är du välkommen att prata med våra Kreativa Coacher om din idé.