Vill du lära dig att spela ett instrument som är som en orkester som du kan bära med dig? Då skall du välja dragspel! Dragspelet är ett mångsidigt instrument som förekommer i nästan alla musikstilar. Dragspel har en lång tradition i Sverige.

På ett dragspel kan man både spela melodier och kompa sig själv samtidigt.

ARBETSPLAN DRAGSPEL GRUND
Mål:
* Att finna glädjen i att kunna spela ett instrument.
* Att kunna ta ut melodier både på gehör och efter noter.
* Att kunna spela både enskilt och tillsammans med andra.

Metod:
* Lära sig genom gehörsinlärning till att börja med, för att sedan komma in på notinlärning. Sedan används båda metoderna.
* Lära sig musikens grunder – melodi, puls och rytm.
* Skapa egna melodier.
* Lägga grunden för en bra fingersättning.
* Bli medveten om vikten av en riktig sittställning.
* Spela för andra i en miljö där eleven känner sig trygg.
* Eleven får gärna komma med egna förslag på vad man vill spela.
* Ha ROLIGT!

ARBETSPLAN DRAGSPEL FORTSÄTTNING
Mål:
* Att utöka sin repertoar.
* Att utveckla sin förmåga att kompa sig själv i basen.
* Att vidareutveckla sin spelteknik.
* Att kunna uttrycka sig i olika genrer.
* Att uppträda.
* Att lära sig mer om dragspelet – både om instrumentet och om historik.
* Att behålla glädjen i sitt musicerande.

Metod:
* Fortsätta att öva spel i basen.
* Spela enkla teknikövningar.
* Spela melodier från olika stilarter.
* Fortsätta att skriva egen musik.
* Prova på enkel improvisation.
* Få möjlighet att uppträda i mindre sammanhang.
* Vidareutveckla sin allmänmusikaliska kunskap. Känna till enklare begrepp såsom t ex frasering, tonarter, ackord, osv.
* Vara med vid enkla reparationer av dragspel.
* Få lära sig historik om dragspelet och dragspelare genom tiderna.
* Spela under varierade och lustfyllda former.

ARBETSPLAN DRAGSPEL FÖRDJUPNING
Mål:
* Att fortsätta att utöka sin repertoarkännedom.
* Att bli en lyhörd musikant.
* Att fortsätta att behålla glädjen i sitt musicerande.
* Att kunna musicera självständigt i olika sammanhang.
* Att finna ett eget uttryck
* Att fördjupa sin teoretiska kunskap.
* Att forsätta att glädjas åt sitt eget musicerande och då även bli förebilder för de yngre musikanterna.
* Att ha ROLIGT!

Metod:
* Genom att spela musik i olika svårighetsgrader och genrer.
* Spela svårare teknikövningar.
* Utveckla och fördjupa sin kunskap om dragspelet, både teoretiskt och praktiskt.
* Fortsätta att vidareutveckla sin allmänmusikaliska kunskap. Känna till begrepp som används i ensemble- och orkestersammanhang.
* Spela såväl solo som i ensembleform.
* Ackompanjera andra instrument och sångare.
* Fördjupa sin kapacitet till notläsning och gehörsinlärning.
* Få möjlighet att fördjupa sig i det man känner att man speciellt vill utveckla.
* Fördjupa sin allmänmusikaliska kunskap. Känna sig trygg i musikaliska begrepp, såsom t ex kvintcirkeln, transponering, stämföring, osv.
* Få träna på att skriva egen musik och arrangera andras musik.
* Spela med och för de yngre musikanterna.
* Få möjlighet att uppträda i större sammanhang.
* Spela under varierade och lustfyllda former.