Instrumentet med den stora bredden


Pianot är det instrument som kan användas till allt. Man kan spela lika många toner som man har fingrar – på en gång. En pianist kan spela många olika stilar t ex klassisk, rock, pop, jazz, visor och folkmusik. Man kan ackompanjera, spela i ett band eller vara med som pianist i ett större sammanhang.
Pianot är också ett mycket bra instrument för att bättre förstå vad som händer i musik.
För daglig övning behöver du ett eget instrument hemma, ett akustiskt piano eller ett digitalpiano.
Välkommen!

Kursplan piano