Kom och sjung!

Det finns bara ETT INSTRUMENT som redan är inbyggt i kroppen och det är våran röst!
Vill du prova på att sjunga själv? Eller 2-3 st. tillsammans eller i kör?

Vill du lära dig att sjunga i mikrofon? Stå på scen?

Då kan vi erbjuda detta:

• Enskild undervisning från 13 års ålder.


• Körer. Här lär vi oss att hålla stämman tillsammans med andra.
Om du får enskilda sånglektioner på N3, får du gå kostnadsfritt i en ensemble eller kör.
Vi har barnkörer ute på de flesta skolorna.

 

 

Anki Johnsson, N3 Kulturskola
Mail: ann-christine.johnsson@kub.trollhattan.se
Telefon 0701-642231, 0708-737428

För mer info vilka körer samt tider, anmälan m.m. gå in på vår webbanmälan:
http://www.n3trollhattan.se/n3/organisation/kulturskola/anmalan-kulturskolan/