Som slagverkselev på N3 Kulturskola får du både spela trumset och annat slagverk. Du får möjlighet att lära dig spela melodiskt slagverk, läsa noter och spela i orkester.

Kursplan slagverk