På N3 kan du lära dig att spela fiol, altfiol, cello eller kontrabas. Alla som spelar stråkinstrument får lära sig att läsa noter och spela med i orkestrar. Cello- och kontrabasundervisningen sker på N3 medan fiol- och altfiolundervisningen även kan ske på skolan utanför skoltid. Stråkinstrument finns att hyra av oss tills det är dags för fullstorlek på instrumentet.

Fiol

Fiolen eller violinen har fyra strängar, G, D, A och E. Precis som med de övriga stråkinstrumenten använder du en stråke för att få ton i fiolen

 

Altfiol

Altfiolen eller violan, som den också kallas, är en lite större fiol som klingar lite djupare. Den har strängarna C, G, D och A. Altfiolen har en egen klav eller ett eget system för att läsa noter.

 

Cello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellon är violinfamiljens näst största och näst lägsta instrument. Cellon har samma strängar som violan. När man spelar cello sitter man ned och håller cellon mellan knäna, stödd mot golvet.

 

Kontrabas

Basfiolen eller kontrabasen är stråkfamiljens största instrument. Den fungerar som en viktig grund i många olika ensembler och musikstilar. Du kan både stå och sitta när du spelar bas.

Vi har fem olika orkestersteg för stråkinstrumentalister:

Tageltrollen – första orkestern.

Pultkompisarna – när du lärt dig grunderna och kan spela efter noter. (Pult avser två personer som delar notställ)

Trollstråket – spelar något mer avancerad repertoar.

Lilla symfonin – är en orkester för stråk, blås och slagverk.

N3s symfoniorkester – är för de som kommit riktigt långt. De spelar bland annat på fallens dagar och vid ett flertal evenemang under året.

Det förekommer även årliga stråkorkesterprojekt och alla är varmt välkomna till låtspelslaget som spelar folkmusik.

Stråkinstrument får du hyra av oss tills du vuxit i full storlek på instrumentet.

Kursplan stråkinstrument