Vårt uppdrag är att stimulera och värna varje människas skapande, kreativa och gestaltande förmåga.
Vår utgångspunkt är allas rätt till ett expressivt liv.

  • Mötesplats för ung kultur
  • Upplevelser och eget skapande
  • Kreativitet och entreprenörskap

N3 består utav tre hörnstenar som bygger verksamheten.

N3 Kulturbyrå är ett uppdrag inom N3 som leds av kultursekreterare som även är Trollhättans stads barnkultursamordnare.
N3:s pedagoger är den primära resurs som används för det kulturpedagogiska arbetet i uppdraget. Nära samarbete sker även med Konsthallen och Biblioteket.

N3 Kulturskola startade för mer än 50 år sedan som Musikskola i Trollhättan. Verksamheten har under åren ständigt vuxit och förändrats, allt med det tydliga målet att elevernas efterfrågan ska styra verksamhetens utbud. Du kan gå kurser och få undervisning i vår Kulturskola upp till 25 års ålder.

Kreativ Coaching är den delen av verksamheten som vänder sig till ungdomars skapande på fritiden. Våra coacher hjälper dig som är ung att göra något kul och meningsfullt av din fritid. Kanske vill du bara prova på något kul arrangemang en gång eller fördjupa dig i något som du är extra intresserad av. Kreativitet och entreprenörskap är ledorden i verksamheten.