”Kultur för barn och unga”

Barn och unga har rätt att ta del av konst- och kulturupplevelser av god kvalitet.

N3 Kulturbyrå verkar i förskola, grundskola och särskola för att alla barn i Trollhättan skall ges denna möjlighet. Tillsammans med kulturombud och elever tar vi fram ett utbud som innefattar olika former av scenkonst, skolbio, kulturresor och författarbesök.

För den kulturpedagogiska verksamheten, som integreras i skolverksamheten, tas varje läsår en stor mängd av program fram. Vi erbjuder skapande inom film, dans, drama, skrivande, bild & form, musik och utomhuspedagogisk verksamhet. Våra pedagoger arbetar tillsammans med den ordinarie skolpersonalen.

Katalogen 2018-19 

Katalogen 2018-19 Förskola

 

Genom N3 Kulturbyrå får alla barn redan i unga år möta och prova på konstnärliga uttryck under professionell ledning. Vi erbjuder sedan möjligheten att med samma pedagoger fortsätta i N3 Kulturskola.

För att nå alla barn i ålder 0-16 år sker samverkan med Utbildningsförvaltningen och friförskolor. Där finns ett stort nätverk av  kulturombud och elevkulturombud som formulerar vilka önskemål och behov de har från N3 Kulturbyrå. Dessa erbjuds deltagande, inspirationsträffar, dialogdagar om kulturpedagogik och regionala utbudsdagar där scenkonstutbudet presenteras.

N3 Kulturbyrå deltar även i regionala och nationella barnkulturnätverk så som Barnkultur i Sverige (BaS).