N3 Kulturskola

///N3 Kulturskola
N3 Kulturskola2018-09-04T09:34:48+00:00

Kulturskola– upptäck den gränslösa glädjen!

För mer än 50 år sedan startades musikskolan i Trollhättan. Verksamheten har under åren ständigt vuxit och förändrats, allt med det tydliga målet att elevernas efterfrågan ska styra verksamhetens utbud.

Fler och fler verksamheter har tillkommit. En ren musikskola har blivit kulturskola som nu har blivit – N3 Kulturskola.

Vi har massor att välja på och minst ett ämne som passar just dig. Just nu har vi undervisning på en rad olika instrument och i sång, låtskrivande, dans, drama, bild & form, cirkus och film.  Vi har både längre och kortare utbildningar samt seminarier och workshops.

När du lärt dig grunderna får du möjlighet att uppträda inför publik eller vara med i utställningar och liknande. Oavsett vilket ämne du tycker är det mest spännande, så kan du lära dig det och det går snabbare än du tror!

Vi vill hjälpa dig att få ett livslångt intresse! Du kan få undervisning hos oss upp till 25 års ålder.

Villkor Eleven skall vara skriven i Trollhättans kommun samt vara mellan 5 – 25 år för att delta i N3 Kulturskolas verksamhet. Ålder för att börja är beroende på verksamhet. Sista antagningsdatum för N3 kulturskola är 30 september (hösttermin), respektive 15 februari (vårtermin)

Avanmälan av plats skall göras innan gällande termin startar eller innan första lektionstillfället, för att undvika debitering. Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället. Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut.

Omfattning N3 Kulturskola garanterar eleven minst 24 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid läsårsstart. Med lektionstillfälle menas undervisning, konserter, framträdanden, workshop mm. Alla elever erbjuds möjligheten att vid minst ett tillfälle/ läsår framträda inför publik. Frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin. Kontakt tas med vårdnadshavare vid två av varandra efterföljande frånvarotillfällen av eleven. Vid ogiltig frånvaro mer än 4 gånger/ termin avslutas platsen.

Undervisning sker i grupp eller individuellt och innebär mellan 20 och 60 minuter per vecka beroende på ämne, elevens ålder, gruppens storlek.

Hel termin Avgift
Instrument 670 kr
Sång 670 kr
Dans 450 kr
Teater 450 kr
Körsång 300 kr
Bild och form (1,5 tim/ v) 670 kr
Cirkus 450 kr
Film 450 kr
Speciallinje musikal (2,5 tim/ v) 1 260 kr
Speciallinje musik (minimum 2,5 tim/ v) 1 260 kr
Speciallinje dans (minimum 2,5 tim v) 1 260 kr
Utökad tid individuell undervisning 40 min/ v 990 kr
Upptakten 450 kr
Paletten grund/ Paletten fortsättning 450 kr
Rytm Plus 450 kr
Suzukiundervisning 990 kr
Instrumenthyra 300 kr