Här under finner du viktig information om vad du bör tänka på innan och när du söker Ungdomspengen.

Ställ dig själv dessa frågor:

  • Vad vill jag anordna?
  • Var?
  • Hur?
  • När?
  • För vilka? Ålder m.m.
  • Varför vill jag anordna just detta?
  • Vad kostar det att genomföra min idé? Lokal, artister, utrustning, personal, marknadsföring (t.ex. annons i tidningen eller på nätet), biljettupptryckning, städning…
  • Kan jag själv genomföra idén eller behöver jag hjälp från någon annan? I så fall – vem/vilka?
  • Har jag sökt ekonomiskt stöd från någon annan? I så fall måste det anges i ansökan om Ungdomspengen.

Alla dessa frågor kommer vi som behandlar ansökan att vilja ha svar på. Om stöd sökts från annat stödsystem eller organisation måste detta anges. Berätta alltid om ni sökt stöd från någon annan, när och med vilket resultat.

Vad kan stödet användas till?
Stödets syfte är möjliggöra kultur- och fritidsarrangemang ”av unga, för unga”. Stöd beviljas för specifika projekt/arrangemang och för att täcka de till projektet/arrangemanget kopplade kostnaderna.

Behandling av ansökan
Ungdomspengen-ansökningar besvaras mycket sällan med ett direkt ja eller nej. Istället låter vi behandlingen ta lite tid, för att få veta mer om vad du/ni tänkt er göra och hur. Det är inte ovanligt att vi börjar detta arbete med ett möte eller längre telefonsamtal om förutsättningarna för att genomföra din idé.

Uppföljning efter genomfört projekt
Efter att ett projekt/arrangemang beviljats stöd och genomförts ska du/ni som fått stödet redovisa hur det hela gått med budget, text och 2-3 högupplösta bilder.

Ansök Här

Nu kan du fylla i din ansökan direkt här på nätet.
Klicka här för att få upp formuläret som du ska fylla i.
När du sedan skickar din ansökan så får du en bekräftelse till din angivna mail-adress på din ansökan.
Det finns också ansökningsblanketter i pappersformat att hämta i Stadshuset, på Kultur- och fritidsförvaltningen, fritidsgårdar, bibliotek, skolor och på N3 i Trollhättan. Blanketten finns även som nedladdningsbar PDF-fil här. Ifylld pappersblankett lämnas eller skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen, 461 83 Trollhättan.

Lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av ansökan.