Ansökan om Ungdomspengen, Trollhättans Stad

Observera att de uppgifter du lämnar registreras och diarieförs hos Trollhättans Stad och utgör en allmän handling. Om du har frågor kring registreringen av din ansökan, kontakta någon av Ungdomspengens representanter. Kontaktuppgifter hittar du här.

OBS! Du måste fylla i samtliga fält för att kunna skicka iväg ansökan.

Vad vill du/ni anordna och hur? Presentera iden!


Varför vill ni genomföra denna ide?


Vilken är målgruppen för arrangemanget? (Ålder samt kön)
   Från: Till:                          KillarTjejer


Hur vet ni att andra ungdomar tycker att er idé är bra?


Hur ska ni locka folk till arrangemanget?


Presentera en budget ? vilka kostnader kommer projektet ha och vilka intäkter?


Har du/ni sökt ekonomiskt stöd från någon annan?
   JaNej
Om ja, beskriv:


Hur gammal är du/ni som ansöker om Ungdomspengen?
   Från: Till:


Ansökningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)


Övrigt


Söker du/ni som:
PrivatpersonFörening

Namn/Föreningsnamn                  

Födelsedatum ÅÅÅÅMMDD (kontaktpersonens om förening)   

Gatuadress                                  

Postnr. & Ort                               

Telefon                                       

Mailadress                                  


En kopia av din ansökan skickas till den e-postadress du angivit.

Inkommen ansökan behandlas normalt inom 2-6 veckor. Inom denna tid kommer någon från Ungdomspengen att ta kontakt med dig angående din ansökan.